Varianta v Trutnově

Nabízí pomoc dětem, které se ocitly v nesnázích a řeší vztahové problémy mezi vrstevníky, krizové situace ve škole, krizové situace v rodině, problémy v komunikaci. Je ambulantním zařízením, které vychází vstříc všem věkovým kategoriím ( od vstupu do školy až frekventanty středních škol ). Poskytuje dále individuální poradenství pro rodiče a učitele.

FORMY PRÁCE

  • individuální terapie skupinová terapie (zaměření na arteterapii)
  • rodinná terapie
  • videotrénink interakcí
  • víkendové programy
  • programy na školách

ČEKAJÍ VÁS:

  • psycholog
  • speciální pedagog
  • sociální pracovnice

vedoucí pracoviště: Mgr. Světlana Geislerová

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče VARIANTA
Mládežnická 536
541 02 Trutnov

web: www.svpvarianta.cz

telefon +420 491 521 519 e-mail svp.varianta@seznam.cz