Pyramida v Rybitví

NAJDETE NÁS NA NAŠÍ ADRESE NEBO TELEFONNÍCH ČÍSLECH 24 HODIN DENNĚ

Nevíš co dál?  Nevíš kam jít? Nemáš se s kým poradit? Nerozumíš si s rodiči? Ve škole to už nejde dál? Mělo to být všechno jinak?

Rodiče, jste bezradní nad problémy Vašeho dítěte?

ZKUSTE TO S NÁMI

Středisko výchovné péče Pyramida nabízí pro své klienty následující služby:

  • Poradenskou činnost
  • terapeutickou činnost
  • dvouměsíční diagnostický pobyt
  • dlouhodobý výchovně léčebný pobyt
  • různé zájmové činnosti

Čeká na Vás kolektiv pracovníků:

  • speciální pedagog - etoped
  • psycholog
  • terapeut
  • sociální pracovník
  • odborní vychovatelé

vedoucí střediska: Mgr. Martin Fiala

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče PYRAMIDA
Sokolovská 146
533 54 RYBITVÍ

mobil: 723134604

web: /www.svppyramida.cz/

telefon +420 466 680 338 e-mail svp_pyramida@volny.cz