Mimoza v Ústí nad Orlicí

Jsme zařízením preventivně výchovné péče. Nabízíme pomoc dětem, mládeži i rodičům.

Pomáháme řešit problémy mladého člověka ve škole, konflikty v rodině, krizové životní situace rodiny a mladého člověka, problémy nepřizpůsobivého chování, potíže s pracovním zařazením.

Poradíme v otázce zneužívání drog.

Nabízíme:

 • spec.pedagogická a psychologická péče o děti a mládež s poruchou chování
 • individuální a skupinová psychoterapie
 • psychologická a spec. pedagogická diagnostika
 • sociálně-právní poradenství rizikové mládeži a rodinám rodinná terapie
 • výjezdové programy se zátěžovou psychoterapií pro děti a mládež s rizikovým chováním
 • krizová intervence
 • poradenství v oblasti návykových látek
 • interaktivní klubové programy pro klienty s nízkým prahem vstupu
 • interaktivní programy pro třídní kolektivy v rámci primární i sekundární prevence sociopatogenních jevů (zneužívání návykových látek, šikana, agresivita, vztahy mezi vrstevníky)

Věnovat se Vám budou:

 • Psycholog
 • Speciální pedagog-etoped
 • Sociální pracovníci

naše služby jsou bezplatné  

vedoucí střediska: Mgr. Milan Jirout

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče MIMOZA
Andrlíkova 972, 562 01
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

web: www.svp-mimoza.cz

telefon +420 465 526 969 e-mail info@svp-mimoza.cz