Kompas v Náchodě

SVP KOMPAS je ambulantní pracoviště s denním provozem od 8 do 16.00 hod.

CO NABÍZÍ?

služby dětem a mladým lidem, které mají problémy SAMI SE SEBOU (problémy s chováním, zvládání některých situací, problémy s kamarády, s rodiči a pod.) nebo na ně DOLÉHAJÍ PROBLÉMY Z OKOLÍ (šikana,obtížná situace v rodině,alkohol,drogy a pod).

dále pak

konzultace a pomoc školám při řešení problémových situací s žáky, řešení šikany na školách, prevence zneužívání návykových látek.

V KOMPASU PRACUJE

 • speciální pedagog
 • sociální pracovnice
 • výchovný pracovník terapeut se zaměřením pro práci s dětmi a mládeží.

FORMY PRÁCE

 • odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • konzultace
 • individuální terapie a konzultace
 • skupinová terapie
 • arteterapie
 • videotrénink interakcí
 • práce s problémovými třídními kolektivy
 • příležitostné zážitkové a zátěžové aktivity

vedoucí střediska: Mgr. Soňa Svobodová

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče KOMPAS
Smiřických 1237
547 01 NÁCHOD

web: www.svpkompas.cz

telefon +420 491 424 390 e-mail svp.kompas@tiscali.cz