Kompas v Náchodě

SVP KOMPAS je ambulantní pracoviště s denním provozem 

CO NABÍZÍ?

Služby dětem a mladým lidem, které mají problémy SAMI SE SEBOU (problémy s chováním, zvládáním stresových situací a úzkostných stavů apod.) nebo na ně DOLÉHAJÍ PROBLÉMY Z OKOLÍ (obtížná situace v rodině a v kolektivu apod).

dále pak

konzultace a pomoc školám při řešení problémových situací, prevence zneužívání návykových látek. 

AMBULANTNÍ PRÁCI ZAJIŠŤUJE:

  • psycholog
  • speciální pedagog - etoped
  • sociální pracovnice

FORMY PRÁCE

  • odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • konzultace rodinné i individuální terapie
  • skupinová terapie
  • arteterapie
  • krizová intervence 
  • práce s problémovými třídními kolektivy
  • příležitostné zážitkové a zátěžové aktivity

vedoucí střediska: Mgr. Soňa Svobodová

KONTAKT STŘEDISKA

Středisko výchovné péče KOMPAS
Smiřických 1237
547 01 NÁCHOD

web: www.svpkompas.cz

telefon +420 491 424 390; 602 133 163 e-mail svp.kompas@tiscali.cz