Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_______________________________________________________________

V současné době jevyvěšena jedna Veřejná vyhláška

______________________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

David Pohořalý

nar. 9. 01. 1981

trvale bytem Kořenov - Polubný 912, 468 50 Kořenov

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 770/2018 ZDE

vyvěšeno 05. 08. 2018

___________________________________________________________

 

rok 2017

rok 2018