Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_____________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Martin Vašek

nar.: 29. 1. 1985

trvale bytem ---

poslední známá adresa: Mostek 63, 544 75 Mostek

t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1792/2020

vyvěšeno: 11. 11. 2020

ke stažení ZDE

________________________________

02 Veřejná vyhláška

Petra Kuhnová

nar.: 8. 10. 1975

trvale bytem ---

poslední známá adresa: Pražská třída 10/70, 500 02 Hradec Králové

t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1793/2020 

vyvěšeno: 11. 11. 2020

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

03 Veřejná vyhláška

Jaroslav Mádr

nar.: 19. 6. 1972

trvale bytem ---

poslední známá adresa: Hradec - Nová Ves 50, 790 84 Mikulovice u Jeseníku,

t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1836/2020

vyvěšeno: 23. 11. 2020

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017