Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

______________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Jana Čapková

nar.: 05. 05. 1981

trvale bytem ČSA 408/51 500 031, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1127/2019

vyvěšeno: 04. 10. 2019

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

02 Veřejná vyhláška

Judita Pokorná

nar.: 20. 10. 1983

trvale bytem Resslovo náměstí 77, 537 05, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1137/2019

vyvěšeno: 08. 10. 2019

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2017

rok 2018

rok 2019