Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_______________________________________________________________

V současné době není vyvěšena žádná vyhláška

01 Veřejná vyhláška

xxxxxxx

nar.: xxxxxxxx

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ xxxx/2019

vyvěšeno:xxxxx

ke stažení ZDE

___________________________________________________________

rok 2017

rok 2018

rok 2019