Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_______________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Václav Mareš

nar. 30. 09. 1978

trvale bytem Husova 116; 530 03 Pardubice

vyhláška ke stažení ZDE

vyvěšeno dne 21. března 2018

___________________________________________________________

Archiv doposud vyvěšených oznámení:

rok 2017

rok 2018