Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_____________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Tomáš Němec

nar.: 06. 07. 1988

trvale bytem Jablonec nad Jizerou 277, 512 43; t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 2014/2020

vyvěšeno: 17. 02. 2020

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017