Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

V současné době není vyvěšena žádná veřejná vyhláška

___________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Lucie Bledá

nar.: 15. 5. 1990

trvale bytem Štefánikova 320, 378 10 České Velenice, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 865/2019

vyvěšeno: 14. 8. 2019

ke stažení ZDE

______________________________________________________________

02 Veřejná vyhláška

Roman Hradecký

nar.: 2. 5. 1972

trvale bytem F. L. Věka 11,  518 01 Dobruška, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 875/2019

vyvěšeno: 14. 8. 2019

ke stažení ZDE

_____________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2017

rok 2018

rok 2019