Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

___________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Jana Čapková

nar.: 5. 5. 1981

trvale bytem ČSA 408/51, 500 03 Hradec Králové; t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 609/2019

vyvěšeno: 28. 5. 2019

ke stažení ZDE

______________________________________________________________

02 Veřejná vyhláška

Roman Hradecký

nar.: 2. 5. 1972

trvale bytem F. L. Věka 11, 5018 01 Dobruška; t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 631/2019

vyvěšeno: 4. 6. 2019

ke stažení ZDE

______________________________________________________________

rok 2017

rok 2018

rok 2019