Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_____________________________________________________________

V současné době není vyvěšena žádná vyhláška

01 Veřejná vyhláška

Xxx Xxxxx

nar.: xx. xx. xxxx

trvale bytem xxxxxxxxxxxxx

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ xxx/2021

vyvěšeno: xx. xx. 2021

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017