Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_____________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Radek Krejčíř

nar.: 07. 03. 1970

trvale bytem Hlavní 369, 468 71 Lučany nad Nisou

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 9/2021

vyvěšeno: 04. 01. 2021

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

02 Veřejná vyhláška

Jaroslav Hrouda

nar.: 12. 12. 1983

trvale bytem Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 18/2021

vyvěšeno: 06. 01. 2021

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017