Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_______________________________________________________________

V současné době není vyvěšena žádná vyhláška

01 Veřejná vyhláška

Lucie Bledá

nar.: 15. 5. 1990

trvale bytem Štefánikova 620, 378 10 České Velenice, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 212/2019

vyvěšeno: 18. 2. 2019

ke stažení ZDE

___________________________________________________________

rok 2017

rok 2018

rok 2019