Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_______________________________________________________________

04 Veřejná vyhláška

Č.j. DDÚ 481/2018

Sofie Kandrová

tvale bytem Karla Čapka 1214/4, 792 01

Bruntál, tč. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška ke stažení ZDE

Vyvěšeno dne 2. 5. 2018

 

___________________________________________________________

Archiv doposud vyvěšených oznámení:

rok 2017

rok 2018