Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

Momentálně není vyvěšena žádná vyhláška

______________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Vlasta Gangurová

nar.: 31. 05. 1980

trvale bytem Jívka 42, 542 13 Jívka, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 1432/2019

vyvěšeno: 11. 11. 2019

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2017

rok 2018

rok 2019