Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

Momentálně není vyvěšena žádná vyhláška

______________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

xxxx xxxxx

nar.: xx. xx. xxxx

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ xxxxx/2019

vyvěšeno: xx. xx. xxxxx

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2017

rok 2018

rok 2019