Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

Momentálně není vyvěšena žádná vyhláška

_______________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

xxxx xxxxx

nar.: xx. 0x5. 1990

trvale bytem xxxxxxxxx

t.č. xxxxxxxxx

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ xxxx1/2021

vyvěšeno:xx. xx. 2021

ke stažení ZDE

____________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017