Úřední deska

Doručování veřejných vyhlášek se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Písemnost, která se doručuje veřejnou vyhláškou, je doručena 15. den po vyvěšení, bez ohledu na to, zda tento 15. den připadne na den pracovního klidu.

_____________________________________________________________

01 Veřejná vyhláška

Dana Kopecká

nar.: 24. 08. 1985

trvale bytem Nám. Benešova 1525, 54401 Dvůr Králové nad Labem, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 47/2020

vyvěšeno: 13. 01. 2020

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

02 Veřejná vyhláška

Žaneta Schwarzová

nar.: 11. 06. 1980

trvale bytem Hradsko 185, 512 43 Jablonec nad Jizerou, t.č. neznámého pobytu

Veřejná vyhláška č.j. DDÚ 129/2020

vyvěšeno: 24. 01. 2020

ke stažení ZDE

_______________________________________________________________

Archiv vyhlášek:

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017