Statistika

Přehled

V současné době zpracováváme statistiku z let 2002 - 2009

 

základní údaje

celkový počet dětí umístěných do ddú za období od 1.1.2001 do 31.12. 2001 : 155

  četnost %
počet chlapců 104 67,1
počet dívek 51 32,9

diagnostikováno bylo : 152 ( 98,1%)

 

důvody umístění

  četnost %
předběµné opatření 91 58,7
nařízená ústavní výchova 60 38,7
dobrovolný pobyt 4 26,0
nařízená ochranná výchova 0 0,0

 

věkové složení dětí

stáří dítěte četnost %
3 roky 1 0,7
4 roky 1 0,7
5 let 3 2,0
6 let 2 1,3
7 let 3 2,0
8 let 7 4,6
9 let 4 2,6
10 let 13 8,6
11 let 11 7,2
12 let 17 11,2
13 let 15 9,9
14 let 22 14,5
15 let 40 26,3
průměrný věk umístěných dětí 12,34 let


 

LMD

  četnost %
bez LMD 81 53,3
LMD bez symptomů specifické výv. poruchy učení 38 25,0
LMD se symtomy specifické výv. poruchy učení 33 21,7

škola

  četnost %
základní škola 90 59,2
zvláštní škola 52 34,2
pomocná škola 4 2,6
mateřská škola 6 3,9

 

útěky

celkově se dopustili svěřenci 24 útěků
jedenkrát uteklo 16 svěřenců
dvakrát utekli 4 svěřenci
přehled o útěcích podle délky trvání útěků
  četnost
do 24 hodin 5
do 2 dnů 6
do 3 dní 1
do 4 dnů 0
5 a více dnů 12

 

 

odchod z DDÚ

po pobytu v našem zařízení byly děti umístěny do :
  četnost %
rodiny 7 4,6
dětského domova 44 28,9
dětského výchovného ústavu 42 27,6
zvláštní školy internátní 16 10,5
výchovného ústavu pro mládež 17 11,2
výchovného ústavu pro děti a mládež 18 11,8

 

statistické údaje za léta 1996-2001


celkový počet dětí umístěných do DDÚ za období od 1.1.1996 - 31.12.2001: 787
chlapců bylo 544, tj. 69,1%
děvčat bylo 43, tj. 30,9 %.
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
chlapci 89 99 81 88 83 104
dívky 32 30 41 43 46 51
celkem 121 129 122 131 129 155