Stáhněte si...

Pro potřeby laické i odborné veřejnosti nabízíme možnost stažení možných potřebných materiál a dokumentů.

  • Osobní list dítěte určeno ke stažení pro pracovníky OSPOD
  • Propagační bulletin 2012
  • EEB - veškeré materiály týkající projektu EEB biofeedback
  • Statistika - Statistické údaje sledující průběh kalendářního roku 2001 a vyhodnocující řadu ukazatelů a dat, týkajících se nějakým způsobem dětí, které procházejí naším zařízením. Součástí jsou i souhrnná data vedená od roku 1996.
  • Metodická příručka - Analýza nevhodného sociálního chování a některé aspekty poskytované péče v podmínkách školských zařízení pro výkon ústavní výchovy
  • Formuláře pro speciální pedagogickou činnost - Etopedická diagnostika. Individuální plán ambulantní péče. Pozorovací schéma dítěte při vybraných aktivitách. Skupinová terapie. Komprimovaný zip soubor, po rozbalení ve formátu Word.
  • Diagnostika pro studenty etopedie - materiál pouze pro studijní potřeby (studenti etopedie University Hradec Králové). Vztahuje se © (nekopírovat, nešířit, necitovat) -  jde o součást připravovaného studijního materiálu k publikaci.