Tabulky a grafické přílohy

________________________________________________________

sumarizace a interpretace výsledků 

Tabulka 1. 

  • Statistické vyhodnocení vybraných charakteristik dětí (a jejich rodin) přijatých k pobytu v DDÚ na základě rozhodnutí soudu  (PO, ÚV ) a na základě smluvního vztahu s jejich zákonnými zástupci včetně sumarizace a interpretace

Tabulka 2.

  • relevantní údaje ve vztahu k vykonávaným činnostem