Nutné předpoklady pro další rozvoj služeb

_______________________________________________________________

V současné době se jeví jako prospěšné konstituovat relevantní evaluační mechanismy pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých programů, jejich porovnání z hlediska efektivity a dalšího perspektivního nastavení priorit. První výstupy v rámci vnitřních kontrolních mechanismů prokázaly sice stále se menšící rozdíly v pojetí i kvalitě práce jednotlivých pracovišť, stále je zde ale značný prostor pro lepší spolupráci, propojení a komunikaci. Podařilo se odstranit nejhrubší závady na jednom z pracovišť a naopak přenést osvědčené postupy a nápady z dosud do značné míry izolovaných středisek i směrem ke zbytku právního subjektu. Tento proces pokračuje.

Velmi naléhavá je také změna názvu celého právního subjektu, který ve své stávající podobě je všemi vedoucími jednotlivých SVP vnímán shodně jako významná překážka širšího otevření se dalším skupinám klientely.  

Pokud by se v rámci připravovaného projektu podařilo zřizovateli zajistit například grantové prostředky pro rozšíření společných víkendových setkání rodin našich klientů a dále také pro práci s rodinou obecně (ať už v rámci vzdělávání pracovníků nebo i jiných aktivit), přineslo by to nepochybně potřebný impuls k činnostem, které jsou aktuálně limitovány převážně ekonomickými determinanty.

Aby systém mohl plnohodnotně fungovat jako síť s alespoň přibližně stejnou nabídkou v jednotlivých částech regionu, bude nutné stávající služby rozšířit ve prospěch dalších menších pracovišť, která ovšem budou mít jednotné a tedy systémové vedení (propojení).