Průběžné roční hodnocení

transformačního projektu z perspektivy pracovišť SVP

_______________________________________________________________

hodnocení zástupce ředitele pro SVP

Obsah kapitoly: