Aktuální stav

Přehled aktuálního stavu transformačního projektu v našem zařízení i v příslušných střediscích výchovné péče.

Od 1. 10. 2010 se připravuje či již probíhá:

______________________________________________________________________________________________

1. Pracoviště  Říčařova Hradec Králové:

Dobrovolné smluvní pobyty. Jedná se o  diagnosticko- terapeutické a stabilizační pobyty dětí.

Následná péče (odborná podpora a sanace ohrožených rodin, příprava, podpora a rozvoj kompetencí dětí, připravujících se na ukončení ústavní výchovy  )   

2. Pracoviště SVP Návrat a Domino HK (propojená, koordinovaná a jednotně řízená  pracoviště): 

skupina s celodenní péčí  (od 1.9. 2010). 

činnost odpoledního stacionáře (od 1.10. 2010)

jednotka intenzivní práce s rodinou (od 1.10. 2010)

3. Pracoviště Pyramida Pardubice - Rybitví:

skupina s celodenní péčí (od 1.9. 2010 ). 

činnost odpoledního stacionáře (od 1.10. 2010)

jednotka intenzivní práce s rodinou (od 1.10. 2010)

Další plánované služby a činnosti (krizová lůžka, výcvikové a terapeutické pobyty, profesionální pěstounská péče ) – dle stanoviska zřizovatele a  podpory orgánů kraje

Kontakty a komunikace 

Pro lepší komunikaci se zájemci o poskytované služby ( nově nabízené i původní v rámci DDÚ a SVP HK ) uvádíme přehled kontaktů, kde naši určení pracovníci podají volajícím potřebné informace či přímo informují o možnostech a podmínkách spolupráce. 

DDÚ Říčařova 

Tel.:  495211800, 495211809, 455211908,

Mob.: 743 542 832

SVP Návrat a Domino HK

Tel.:

Mob.: 603 214 240 

SVP Pyramida-Rybitví

Tel.: 466 680 338

Mob.: 723 134 604