projekt transformace

transformace Dětského diagnostického ústavu v rámci pilotního projektu do Dětského centra

Seznámení s projektem transformace Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové včetně dalších argumentů a zdůvodnění. Cílem je rozšíření nabídky služeb, které by v konečném důsledku vedly ke snížení počtu dětí v ústavní výchově. Jde nejen o rozšířenou nabídku, ale i o zkvalitnění spolupráce zúčastněných subjektů ve prospěch nejen dětí , ale i ohrožených rodin.

Jednotlivé dokumenty jsou uvedeny ve svislém menu vpravo na této stránce