Klíčová slova

agrese - agresivita - násilné chování - LMD - poruchy chování - problémové dítě - vývojové zákonitosti a úkoly - hodnoty a cíle výchovy - pedagogický přístup - školní neúspěšnost - ústavní výchova - etopedická diagnostika - terapeutický program