Problematika návrhu převedení školských zařízení

Schéma realizace ústavní a ochranné výchovy ve spádové oblasti DDÚ Hradec Králové