Problematika návrhu převedení školských zařízení

pro výkon ústavní a ochranné výchovy z rezortu ministerstva školství do gesce rezortu ministerstva práce a sociálních věcí

V současné době probíhají diskuze a jednání vedoucí k zásadní změně v legislativním postavení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V rámci snahy sjednotit rozšířený kontext sociální práce, včetně veškeré příslušné agendy pod jediný resort, mohlo by dojít k převedení školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. K tomuto návrhu jsme připravili několik argumentů, které jsme se rozhodli publikovat i na našich stránkách a jsou tak k dispozici širší veřejnosti.