Nejmilejší koncert

Nejmilejší koncert pro rok 2013 organizuje z pověření FDD naše zařízení. Po letech se tak opět setkáváme v Hradci Králové, tak jak se dělo v letech 2000 - 2005.

Vzhledem ke skutečnosti, že organizátor akce (FDD ČR) i krajský úřad nemohou přispět na toto regionální kolo žádnými finančními prostředky, je průběh akce plně závislý na výběru poplatku od účastníků soutěže. 

Bohužel pro následující roky se nepodařilo zajistit finanční plnění a tato soutěž již probíhá zcela pod gescí FICE - federace dětských domovů

Regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2013- Hradec Králové.

Termín: 27. dubna 2013

ZŠ Jiráskova, Hradec Králové


Výsledková listina Nejmilejšího koncertu 

Hudební obor: 

 1. DDŠ Vrchlabí  - sólový zpěv

 2. VLO Přestavlky - skupina 6ti dětí s bubny 

 3. DD Sedloňov - sólový zpěv

 4. DD Holice - sólový zpěv

 5. DDŠ CHrudim - sólový zpěv

 6. DDŠ Vrchlabí - Vokální skupina dívek - sborový zpěv

 7. DD Sedloňov - sólový zpěv

 8. DD Sedloňov - sólový zpěv

 9. DDÚ Hradec Králové - hra na flétnu

10. DD Broumov - zpěv s doprovodem 

11. DD Sedloňov - skupina dětí - sborový zpěv

12. DD Sedloňov - sólový zpěv

Literárně dramatický obor: 

1. DD Vrchlabí - Červená Karkulka - umělecký přednes

2. DD Sedloňov - Ofélie - umělecký přednes

3. DD Sedloňov - Romance o Karlu IV.- umělecký přednes

 Taneční obor: 

1. DD Vrchlabí - skupina 12 dětí s vlastní skladbou Elektro swing - 

2.DD Jaroměř - Skupina 6 dívek - skupinový tanec "Nechci zůstat sama"

3. DD Potštějn - M+K - Street dance

4. DD Vrchlabí - skupina 9ti dívek s šátky - výrazový tanec 

5. DD Potštějn - skupina dětí s vlastním výrazovým tancem

6. DD Jaroměř - moderní tanec 3 dívek 

7. DD Broumov - vlastní tanec Hip – hop

___________________________________________________________________________

Přehled zúčastněných zařízení:

1. DD Sedloňov

2. DD Přestavlky

3. DD Holice 

4. DD Potštejn

5. DD Jaroměř

6. DDŠ Vrchlabí 

7. DDŠ Chrudim

8. DDÚ Hradec Králové 

__________________________________________________________________________________

Porota: 

předseda: Mgr. Anna Kovaříková (taneční obor)

členové: Lucie Havlová (hudební obor), Mgr. Jiří Košař (delegát FICE)

Zvuk:

Ladislav Hanzl, Jan Lžíčař

Průvodní slovo: 

Bc. Ivo Filáček

Ředitel soutěže: 

Mgr. Karel Marek