16. ročník

Černobílý gól 2018

Akce proběhla 12. 5. 2018 za účasti pěti družstev ze zařízení pro výkon ústavní výchovy (DDŠ Chrudim, DDÚ HK, SVP HK, DD Sedloňov, VLO Přestavlky).

Turnaj se odehrál systémem "každý s každým". Zápasy probíhaly se zdravou soutěživostí a v přátelské atmosféře.

Všichni účastníci včetně pedagogického doprovodu projevili obdiv nad organizací a velké uznání ke vstřícnosti a štědrosti poskytnuté podpory k zakoupení dostatečného množství cen.

Díky tomu mohli být podarovány všechny děti a i když se některé sportovním výkonem nemohly rovnat těm zdatnějším, odjížděly spokojené a plně dojmů. Některá družstva zbytek odpoledne využila k výletu do našeho města nebo přilehlého okolí. 

 

 

 

 

Těšíme se při hojnější účasti na další ročníky Černobílého gólu!