Propozice

atletické postupové soutěže 9. května 2019

Propozice 2019 ke stažení *.pdf   informace k elektrické návratce 2019 *.pdf

elektronická návratka 2019 *.xls

__________________________________________________________________________________________________

Věkové kategorie

(letopočet se aktuálně mění dle roku konání - v roce 2019 platí níže uvedené)

Mladší žáci: ročník 2006 - 2010

Mladší žákyně: ročník 2006 - 2010

Starší žáci: ročník 2003 - 2005

Starší žákyně: ročník 2003 - 2005

Časový harmonogram:

(časy se aktuálně přizpůsobují počtu přihlášených účastníků)

čtvrtek 9. května 2019

7:15 – 7:45 Prezence soutěžících

8:00 – 8:15 Zahájení závodu

8:15 – 12:30 Soutěže v jednotlivých disciplínách

13:15 – 13:45 Vyhlášení výsledků

13:45 – 14:00 Zakončení závodu

 

Místo:                      Stadion TJ Sokol Hradec Králové na Eliščině nábřeţí

Sportoviště:         400m ovál a sektory s tartanovým povrchem

Vybavení:              Sportovní oděv, sportovní obuv (možno i atletické tretry).

Pravidla:

Rozhodování:        Dle atletických pravidel (mimo předem stanovených výjimek).

Vrhy a hody:         Soutěžící má 3 pokusy, měří se pouze nejdelší pokus.

Běh na 60 m:      Špatné starty závodníka nediskvalifikují.

                             Do finále postoupí 8 závodníků s nejlepším časem z rozběhů.

Skok do dálky:    Závodník má  3 pokusy, měří se každý pokus.

Skok do výšky:  Závodník má 3 pokusy na každou postupovou výšku.

Běh na 800 m:     Všechny závodnice poběží v jednom běhu.

Běh na 1500 m:   Všichni závodníci poběží v jednom běhu.

Protest

Podává se do 5. min od skončení disciplíny u 1. asistenta ředitele závodu.

Bezpečnostní a zdravotní pokyny

  • Za zdravotní způsobilost sportovců zodpovídá zařízení, které závodníka nominovalo.
  • V celém areálu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ ! ! !
  • Závodníci i diváci se pohybují pouze v určených sektorech.
  • Občerstvení a jídlo zajišťuje každé zařízení samo

Výsledky

  • Bude oceněno umístění na 1. 2. a 3. místě v jednotlivých kategoriích.
  • Jednotlivá zařízení budou oceněna v týmové soutěži na základě součtu všech bodů z jednotlivých disciplín ve všech kategoriích.

                     (1. místo – 6b, 2. místo – 5b, 3. místo – 4b, 4. místo – 3b, 5. místo – 2b, 6. místo – 1b ).

  • Do týmové soutěže se nezapočítávají výsledky ze štafetových běhů.

________________________________________________

  • další informace a kontakty viz Propozice ke stažení ZDE
  • jednotlivé disciplíny viz elektronická návratka ZDE
  • informace k vyplnění elektronické návratky ZDE