Názory rodičů

Rodičovské názory sbíráme jen krátkou chvíli, ne každý souhlasí se zveřejněním, byť je pozitivní. Více vypovídající jsou možná údaje z dotazníkového šetření...

z dopisů dětí názory rodičů komentáře hostů

 

Názory rodičů:

 

 

  ...Danovi pobyt moc pomohl, potřeboval nakopnout a já asi taky....v neděli jsme společně dělali vánoční cukroví, hodně spolu mluvíme.....děkuji 

 Eva M., matka 

  ...jsem moc ráda, že jste Lukášovi pomohli, byla jsem už bezradná.... zatím spolu doma vycházíme..... 

 P. J., matka  

V dlouhé řadě všech možných poradenství a odborníků jste vy první, kdo opravdu klukovi pomohl... a nám také .... pobyt určitě prospěl a klidně jste mohli být i přísnější... 

 Karel M. otec, 42 let

Cítím se Vám zavázána. Všem - paní psycholožce, panu etopedovi, učitelům i vychovatelům, Martin o Vás moc pěkně mluví, vzpomíná na kamarády. 

  Drahuše N., matka 

Díky anonymní dotazníkové anketě, kterou uskutečňujeme s rodiči umisťujících k nám své děti v rámci smluvních pobytů, můžeme nabídnout přehled jejich názorů a pohledů na služby, které poskytujeme:

Hodnocení úrovně poskytovaných služeb
(v %)

velmi

spokojen

spíše

spokojen

spokojen

spíše

nespokojen

nespokojen

komunikace s naším zařízením

88

12

- - -
ubytování

77

23

- - -
stravování

76

18

6

- -
vzdělávání

76

18

6

- -
mimoškolní činnost

88

12

- - -
odborné poradenství

100

- - - -

 

Došlo, dle Vašeho názoru, během pobytu ke změněv chování Vašeho dítěte
(v %)

výrazné

zlepšení

spíše

zlepšení

spíše

zhoršení

výrazné

zhoršení

nedokážu

posoudit


82

12

6

-

 

Využití nabízených služeb hodnotím jako:
(v %)

výrazně

prospěšné

spíše

prospěšné

prospěšné


spíše

zbytečné

naprosto

zbytečné


64

18

18

-

 

z dopisů dětí názory rodičů komentáře hostů