Ohlasy a komentáře

Naším diagnostickým ústavem projdou za rok desítky dětí v rámci diagnostického pobytu a také nás navštíví desítky dospělých - hosté, rodiče, praktikanti, sociální pracovníci,  pedagoové..... Ti všichni si odnášejí o nás, o naší práci nějaký vjem, pocit, zážitek. A ten je v drtivé většině pozitivní - slyšíme slova poděkování od rodičů i dětí, uznání hostů i ocenění odborné veřejnosti. 

z dopisů dětí názory rodičů komentáře hostů

Všechno to pak v konfrontaci s naprosto negativním obrazem o ústavní výchově, kterou nám předkládají čas od času média s patřičně zabarveným emočním nábojem a naprosto zmatenou pojmologií působí na děti i dospěláky poněkud zmateně. Nehledě ta to, že díky takto pojatému podávání informací, které mají hlavně směřovat na city a zcela absentují na vyváženou a objektivní publicistiku, se ve společnosti fixují tzv. "mýty o ústavní výchově".  Tady jsou některé z nich:

- děti se tu naučí to špatné, co ještě neznaly

- výchovné problémy se zásadně řeší medikací

- vládne tu nekontrolovatelná šikana

- vychovatel rovná se dozorce

- dětem se nedostává dostatečné pozornosti dospělých, protože je to pro ně jen práce....

Všechny tyto mýty a samozřejmě mnohé další jsou výsledkem povrchnosti, neznalosti a možná i záměru a jsou v přímém rozporu například s výchovnou koncepcí a systémem práce v našem diagnostickém ústavu, jak se o tom přesvědčují nejen děti, ale i návštěvníci, rodiče, odborníci i praktikující studenti. Koneckonců i náš projekt Transformace vychází vstříc pozitivním trendům současného pohledu na výchovu "problémových " dětí včetně pomoci rodinám a hlavně samotným dětem. 

Nechceme se ale pouštět na této stránce do diskuzí a argumentovat doložitelnými fakty (máte-li zájem, zkuste http://www.ddu-hk.cz/prectete-si/projekt-transformace/transformace)

Nabídneme něco jiného.

Přečtěte si názory a ohlasy dětí i dospělých, kteří u nás skutečně byli a prožili tu nějaký čas, poznali naši práci i atmosféru "diagnosťáčku". Snad to je také odpověď a korekce onoho zcela negativního obraz, který je tak často mediálně vytvářen. Vytvářen bez věcné diskuze a objektivních analýz.

z dopisů dětí názory rodičů komentáře hostů

Doporučujeme i odkaz k reportáži České televize o kauze chlapce, který nalezl zásadní pomoc až v našem zařízení ZDE