Prázdninové pobyty dětí

možnost prázdninového pobytu dětí doma

Informace o postupu zákonných zástupců pro umožnění prázdninového pobytu dětí u rodičů nebo jiíných zákonných zástupců

1.

Písemně zažádat sociální úsek diagnostického ústavu 

               - formulář ke stažení ZDE

               - předat lze při osbní návštěvě popř. i při návštěvách dětí a to příslušnému pedagogickému pracovníkovi

2.

Žádost podat min 7 dní před zamýšleným pobytem

3.

Lze projednat s příslušným pracovníkem (kurátorem) OSPOD (odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu)

4.

Délka pobytu a další náležitosti jsou věcí dohody

5.

Zpravidla je pobyt umožňován ve druhé polovině pobytu dítěte v diagnostickém ústavu, kdy je dítě stabilizováno v daném prostředí

6.

Pro umožnění pobytu jsou důlěžité souhlasy jak pracovníka OSPOD tak pedagogické rady diagnostického ústavu.

Pracovníci vycházejí při posuzování z míry ohrožení dítěte nebo ohrožení, které může vyplývat z jeho chování a jednání

 

Kontaktní údaje diagnostického ústavu Hradec Králové