Historie

Historie působnosti našeho zařízení je dlouhá a zajímavá.

Na Velkém náměstí města Hradce Králové stával za chrámem Sv. Ducha gotický dům, který byl v 16. století renesančně přestavěn. Po dalších úpravách v první polovině 19. století získal dům klasicistní podobu. Z důvodů velmi špatného technického stavu budovy město v roce 1852 na své náklady dům přestavělo a byla zde zřízena čtyřtřídní dívčí škola s klášterem pro řád Školských sester de Notre Dame, které sem přišly z Horažďovic, kde byl jejich tzv. mateřinec a sídlo generální správy. Klášterní klauzura byla v zadní části objektu.

Po výstavbě nové klášterní a školní budovy na Pospíšilové třídě v roce 1898 -1899 dochází k funkční změně budovy. Rozhodnutím Úřadu města z roku 1901 byl zde a v sousední budově umístěn chudobinec sv. Josefa a útulek. Celkem se počítalo, že zde bude umístěno až 60 obyvatel. V zadním traktu budovy se počítalo i s městskou šatlavou. V roce 1910 se v Praze konala schůze Komise pro ochranu dítek a péči o mládež v Království českém a na základě jednání byla sepsána smlouva s touto komisí a městem Hradec Králové. Město zde zřídilo Chlapeckou výchovnu pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se rodičovská a školní výchova nesetkávala s úspěchem. Chlapecká výchovna měla dvoutřídní obecnou školu pro lehce duševně postižené chlapce a pokračující školu pro starší chovance, kteří zde mohli získat výuční list v oborech krejčí, obuvník, truhlář a zahradník. Toto zařízení, kde byli přijímáni chlapci ve věku 8-14 let, mělo kapacitu 65 chovanců a hlavním jeho smyslem byla výchova k práci a příprava na různá zaměstnání.

V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný dětský domov.

Dnešní název Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku 1981. Přestože v průběhu minulých let byla budova několikrát opravována a je pravidelně udržována, stal se její technický stav nezpůsobilým pro využívání daným typem školského zařízení, kterým Dětský diagnostický ústav je a to zejména po stránce hygienické, kapacitní a dispoziční. Z tohoto důvodu se začalo řešit umístění Dětského diagnostického ústavu do jiné vhodnější budovy. Pro tento účel město Hradec Králové odkoupilo a zrekonstruovalo budovu bývalého hotelu Flora v Plotištích nad Labem a počátkem roku 2001 proběhlo vlastní přestěhování. 6. února 2001 byl přijat první svěřenec a začala tak nová historie našeho zařízení...

budova DDÚ na Velkém náměstí

A původní budova na Velkém náměstí?

Dnes je krásně opravená a zvelebená a sídlí zde děkanát královéhradecké Univerzity.