Studie EBFT

Studie zpracovává výzkumný projekt, který je popsán v samostatné sekci těchto stránek. Tady je možnost prohlédnout si závěrečnou zprávu, studii, která je výsledkem zhruba pětiletého úsilí realizačního týmu

 

Studie využití metody EEG biofeedback při úpravě hyperkinetických poruch chování v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Závěrečná zpráva ve formátu*.pdf 

____________________________________