Závěr

K výhodám studie provedené v režimu výkonu nařízené ústavní výchovy patří ekonomická dostupnost pro všechny probandy bez komerčních tlaků a maximálně řízené, kontrolované podmínky realizace.Interní pracovníci DDÚ a SVP HK v rámci svého pracovního úvazku a ve shodě s pracovní smlouvou uskuteční 1200 hodin tréninku EBFT,včetně veškerých psychologických a speciálně pedagogických šetření.

Cíl, rozsah a zaměření projektu, směřovaného k ověření možností úpravy hyperaktivní poruchy chování (v podmínkách ústavní péče) je ojedinělý a nebyl v této podobě zatím nikde realizován. Svou speciálně pedagogickou složkou je přínosný nejen pro školská zařízení, ale také doplní stávající vypracované výzkumné studie.

Pokud se úspěšně ověří možnost využití metody FBFT v podmínkách speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, bude možné po vypracování příslušné metodiky významně zkvalitnit poskytovanou péči, včetně prevence sociálně patologických jevů.
 

PhDr. Pavel Janský ředitel DDÚ a SVP Hradec Králové