Metody (testy, model tréninku)

  •  PDW ( verbální a performační část )
  •  Číselný čtverec ( Jirásek 1992 )
  •  Test cesty
  •  Reyova komplexní figura
  •  Testy při EEG 

               ( zavřené, otevřené oči, Raven, četba - standardizovaný čtecí test, počty, hyperventilace, fotostimulace )

  •  Speciálně pedagogické škálové posouzení projevů chování dítěte

              ( třídní učitel, 2 skupinoví vychovatelé, etoped )

  •  Etopedická diagnostika

               ( identifikace nevhodného chování, situační analýza, hypotéza příčin, strategie postupu - sestavení, ověřování a vyhodnocení individuálního programu pomoci - provádí etoped )

Model tréninku EBFT:


Předpokládané těžiště tréninku bude C4 - SMR
( impulzivita, hyperaktivita, agresivita ).
Tréninkový model bude v každém individuálním případě přesně stanoven po vstupních vyšetřeních ( EEG).