Hypotéza

U dětí experimentální skupiny dojde ve vybraných sledovaných parametrech jednotlivých subtestů, vztahujících se k syndromu zvolené nosologické jednotky, ke statisticky významné změně ve smyslu úpravy poruchy.

Po statistickém vyhodnocení výsledků spektrálních analýz EEG lze očekávat na základě tréninku EBFT změny v příslušných frekvenčních pásmech ( př. snížení pomalé i rychlé delta aktivity ).