Aktuální stav projektu

V dubnu 2006 bylo dokončeno zpracování výsledků, jejich analýza a posouzení. Veškeré poznatky byly zpracovány do Studie EBFT, která je obsáhlou a erudovanou výpovědí zhruba pětiletého úsilí odborného týmu, který se na tomto projektu podílel. Tuto studii je možno získat zde