Projekt studie využití metody EEG biofeedback

při úpravě hyperkinetických poruch chování v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Pavel Janský

Nositel úkolu: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež Hradec Králové