EEG biofeedback

Od roku 2002 po dobu 2,5 roku probíhala kontrolovaná studie využití metody EEG biofeedbacku (EBFT) při úpravě hyperkinetických poruch chování dětí v praxi speciálních školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

podrobně rozepsaný celý projekt kontrolovaného výzkumu využití metody EBFT

Závěrečná studie zahrnující celý průběh projektu