Výroční zpráva o činnosti školského zařízení

Za školní rok 2017 - 2018

Výroční zpráva je každoročním souhrnem veškeré naší činnosti v příslušném školním roce včetně konkrétních událostí, statistických dat a dalších informací.

K nahlédnutí je výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017-2018 ve formátu *.pdf 

___________________________________________________________________________

z obsahu výroční zprávy:

1 Obsah

2 Celková charakteristika a hodnocení školského zařízení

        Historie školského zařízení a jeho budovy

        Charakteristika školského zařízení

        Celkové hodnocení školského zařízení

3 Pedagogické hodnocení výchovně vzdělávacího úseku Diagnostický ústav

      Vzdělávací úsek

      Výchovný úsek

      Elokované pracoviště

4 Hodnocení odborného a sociálního úseku - Diagnostický ústav

       Odborný úsek

       Sociální úsek

       Provozní úsek

5 Středisko výchovné péče

        Pracoviště Návrat

        Pracoviště Kompas

        Pracoviště Varianta

        Pracoviště Mimoza

        Pracoviště Pyramida

6 Údaje o pracovnících

        Počet pracovníků:

        Kvalifikační předpoklady

7 Hodnocení ekonomického úseku

8 Koncepce rozvoje školského zařízení

        Základní principy a cíle       

        Aktuální úkoly pro další období

9 Příloha – Systém řízení organizac

10 Příloha - Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát