Výroční zpráva o činnosti školského zařízení

Za školní rok 2020 - 2021

Výroční zpráva je každoročním souhrnem veškeré naší činnosti v příslušném školním roce včetně konkrétních událostí, statistických dat a dalších informací.

K nahlédnutí je výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020-2021 ve formátu *.pdf 

___________________________________________________________________________

z obsahu výroční zprávy:

1 Obsah

2 Celková charakteristika a hodnocení školského zařízení

        Historie 

        Charakteristika školského zařízení

        Systém řízení jednotlivých součástí

3 Celkové hodnocení školského zařízení

        GDPR

        Čerpání dotace z Evropské unie

        Farma

       Vzdělávací úsek

       Výchovný úsek

       Odborný úsek

       Sociální úsek

       Provozní úsek

       Elokované pracoviště      

4 Středisko výchovné péče

        Pracoviště Návrat

        Pracoviště Kompas

        Pracoviště Varianta

        Pracoviště Mimoza

        Pracoviště Pyramida

5 Údaje o pracovnících

6 Kontrolní činnost a hodnocení pracoviště       

7 Hodnocení ekonomického úseku

8 Koncepce rozvoje školského zařízení

9 Dotazník "Spokojenost dětí"

10 Příloha

       Systém řízení organizac

       Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát