ICT Plán

Plán rozvoje infrastruktury komunikačních technologií

Plán ICT je vydán v souladu s Metodickým pokynem MŠMT Č.j.: 27419/2004-55, který stanovuje standard služeb ICT služeb ve škole a náležitosti ICT plánu školy, který je podmínkou čerpání účelových finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ.

Plán ICT  ve formátu *.pdf