Etický kodex

pro zaměstnance

Etický kodex pro zaměstnance je platný od 1. června 2014.

Text etického kodexu je ve formátu *.pdf  ZDE