Boj proti korupci

Interní protikorupční program našeho zařízení včetně katalogu možných rizik, jejich  významnosti rizik a opatření k minimalizaci těchrto rizik.

Rizika se týkají těchto oblastí:

  • smluvní vztahy
  • veřejné zakázky
  • informace
  • financování
  • řízení
  • pracovně právní
  • péče o děti
  • stravování

Interní protikorupční program ve formátu *.pdf  ZDE

Katalog rizik včetně vyhodnocení a minimalizace ve formátu *.pdf ZDE