Povinná dokumentace

Povinná dokumentace našeho zařízení,  která je přístupná veřejnosti.

Vnitřní řád je vydán v souladu s § 34 ods. (1) písm. a) zákona č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a upravuje organizaci a činnost našeho zařízení

Výroční zpráva je každoročním souhrnem veškeré naší činnosti v příslušném školním roce včetně konkrétních událostí, statistických dat a dalších informací.

Etický kodex platný od 1. června 2014

Interní protikorupční program a Katalog rizik včetně opatření k minimalizaci

Standardy kvality poskytovaných služeb postihují celou oblast služeb, které naše zařízení nabízí či bude poskytovat. Je tu vymezen rámec, který by měl zajišťovat úroveň a kvalitu naší práce s klienty včetně propojenosti na dílčí závazné předpisy, normy a zákony.

Plán rozvoje infrastruktury komunikačních technologií

Pravidla pro návštěvy dětí

Je zde možno stáhnout smlouvu o zdravotní péči s příslušným lékařem a tiskopis "Zdravotní list ke způsobilosti k práci", který slouží pro vstupní, preventivní i výstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců DDÚ, SVP, ZŠ a HK Hradec Králové.