Pravidla pro návštěvy

v období omezení v důsledku pandemie

  • - nošení roušek

  • - dodržovat předepsané vzdálenosti

  • - používat desinfekční prostředky, jsou k dispozici u vchodu našeho zařízení

  • -  k jednomu dítěti při vstupu do budovy pouze 2 osoby (mimo budovu lze i více)

  • -  dodržovat ostatní ustanovení Návštěvního řádu (vvyvěšen u vchodu do budovy a k dispozici ZDE)

 

 V případě nedodržování těchto pravidel může pověřený pracovník DDÚ návštěvu ukončit.