Kontaktní osoby

struktura a personální obsazení Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové

Ředitel

PhDr. Pavel Janský, Ph.D.

e-mail:ddu@ddu-hk.cz

Zástupce ředitele - etoped

Mgr. Jiří Maléř

tel: 495 211 809
mobil: 778531957
e-mail: ddu@ddu-hk.cz

Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště

Brandlova ul 112, Hradec Králové

Bc. Ivo Filáček

mobil: 778 530 212

e-mail: brandlova@ddu-hk.cz

sociální úsek - tel.: 603 214 240

mobil: 603 214 240
e-mail: brandlova@ddu-hk.cz
pracovní doba: 7. 00 - 15. 30 všední dny

hospodářská pracovnice:

mobil: 778 530 218
pracovní doba: 6. 30 - 15. 00 všední dny

Zástupce ředitele pro odborný úsek

- etoped koordinátor

Mgr. Karel Marek

tel.+fax: 495 211 882
mobil: 734 542 832
e-mail: marek@ddu-hk.cz

sociální úsek - tel.: 495 211 809

mobil: 778 530 206

mobil: 778 530 207

e-mail: social@ddu-hk.cz
pracovní doba: 7. 00 - 16. 00 všední dny

psychologové - tel.: 495 211 809

mobil: 734 249 818
mobil: 778 530 210
mobil: 778 530 209
pracovní doba: 8. 00 - 16. 00 všední dny

zdravotní sestra

mobil: 778 530 211
pracovní doba: 6.00 - 14. 30 všední dny

majetková správa - tel: 495 211 809

mobil: 778 530 208
e-mail: spravni@ddu-hk.cz
pracovní doba: 6.00 - 14.30 všední dny

Zástupce ředitele pro vzdělávací úsek - škola

PhDr. Marie Paličková

tel.: 495 211 908
mobil: 778 530 215, 778 530 216
e-mail:
skola@ddu-hk.cz

pracovní doba: 7.00 - 16.00 všední dny

 

Vedoucí vychovatel

Mgr. Iva Zikešová

tel.: 495 211 832
mobil: 778 433 310
e-mail:
ddu@ddu-hk.cz

telefon pro večerní volání dětí (20.00 - 21. 00)
- 778 702 093, 733 328 995 (hlavní budova); 736 681 377 (5. skupina)

Vedoucí ekonom

Mariana Bílková

tel.: 495 211 821
mobil: 778 530 204
e-mail:
ekonom@ddu-hk.cz

hlavní účetní, personalista:
mobil: 778 433 310
e-mail: ekonom@ddu-hk.cz

účetní:
mobil: 778 530 203
e-mail: ekonom@ddu-hk.cz

obchodní referent:
mobil: 778 530 202
e-mail: obchod@ddu-hk.cz

hospodářská pracovnice:
mobil: 778 702 092

údržba:
mobil: 778 530 213

pracovní doba: 6.00 - 14.30 všední dny

Vedoucí školní jídelny

Štěfan Čabák

tel.: 495 211 800
mobil: 778 530 205
e-mail:
jidelna@ddu-hk.cz

pracovní doba: 6.00 - 14.30 všední dny

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Ing. Luboš Sychra

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303

 

 

 

E-mail: gdpr@msmt.cz