Kdo jsme

Jsme právním subjektem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše hlavní činnost se realizuje ve dvou základních částech našeho zařízení.  

Jsou to:

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče.

Dětský diagnostický ústav je internátní výchovné zařízení, které z hlediska psychologického a pedagogického komplexně vyšetřuje děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky.

Děti jsou do péče zařízení umísťovány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, na základě předběžného opatření soudu, pro Středisko výchovné péče platí, že o umístění dětí požádali prostřednictvím příslušných orgánů samotní zákonní zástupci. V rámci poskytované preventivní péče obě pracoviště umožňují i poskytování ambulantních služeb.

Vlastní pobyt se pak realizuje zpravidla po dobu dvou měsíců nebo do doby, kdy proběhne soudní řízení, které pobyt ruší či mění. Během této doby probíhá výše zmiňované komplexní vyšetření a na jehož podkladě pak děti, které jsou pokračují v pobytu základě soudního rozhodnutí, dále umisťovány do zařízení náhradní rodinné péče. Jedná se o různé typy dětských domovů a dětských domovů se školou. Děti, které absolvují preventivní dobrovolný pobyt ve střediscích výchovné péče anebo se po zrušení soudního rozhodnutí vrací zpět do rodiny, mohou využít následných ambulantních služeb, které pomáhají stabilizovat nastavené vzorce chování i rozvíjet vzájemné rodinné či vrstevnické vztahy.

Diagnostický ústav také poskytuje po přechodnou dobu výchovnou péči dětem s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou zadrženým na útěku od rodičů nebo z jiných institucí odpovědných za jejich výchovu.

Základní informace pro rodiče nebo zákonné zástupce dětí naleznete ZDE.

Informační bulletin se základními údaji a kontakty ZDE

________________________________________________________________

Historie našeho zařízení - čtěte ZDE