Kdo jsme

Jsme právním subjektem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše hlavní činnost se realizuje ve dvou základních částech našeho zařízení.  

Jsou to:

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče.

Dětský diagnostický ústav je internátní výchovné zařízení, které z hlediska psychologického a pedagogického komplexně vyšetřuje děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky.

Děti jsou do péče zařízení umísťovány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, na základě předběžného opatření soudu, nebo o jejichž umístění požádali prostřednictvím příslušných orgánů samotní zákonní zástupci. V rámci poskytované preventivní péče obě pracoviště umožňují vedle ambulantních služeb i dobrovolné smluvní pobyty dětí s výchovnými problémy.

Vlastní pobyt se pak realizuje po dobu dvou měsíců, kdy proběhne ono výše zmiňované komplexní vyšetření a na jehož podkladě pak děti, které jsou přijaté na základě soudního rozhodnutí, dále umisťovány do zařízení náhradní rodinné péče. Jedná se o různé typy dětských domovů a dětských domovů se školou. Děti, které absolvují preventivní dobrovolný pobyt a vrací se zpět do rodiny, mohou využít následných ambulantních služeb, které pomáhají stabilizovat nastavené vzorce chování i rozvíjet vzájemné rodinné či vrstevnické vztahy.

Diagnostický ústav také poskytuje po přechodnou dobu výchovnou péči dětem s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou zadrženým na útěku od rodičů nebo z jiných institucí odpovědných za jejich výchovu.

Základní informace pro rodiče nebo zákonné zástupce dětí naleznete ZDE.

Informační bulletin se základními údaji a kontakty ZDE

________________________________________________________________

Historie našeho zařízení - čtěte ZDE