Co děláme

Během diagnostického pobytu jsou děti podrobeny komplexnímu vyšetření zdravotnímu ( včetně odborných vyšetření ), psychologickému, speciálně pedagogickému a současně probíhá i sociální šetření.

Na tomto základě je pak v  průběhu pobytu každého dítěte vypracován individuální program pomoci, obsahující charakteristiku specifických potřeb dítěte, návrhy doporučených metod, přístupů a prognózu dalšího vývoje. Dětem neurotickým, psychicky nebo fyzicky týraným a zneužívaným je poskytnuta odpovídající odborná péče. Povinnou školní docházku plní děti přímo v budově. Výuka probíhá v kompletně vybavených učebnách, děti mají přístupk Internetu. V rámci mimoškolní, výchovné činnosti jsou děti zpravidla podle věku zařazeni do pěti koedukovaných výchovných skupin. Zde se jim věnují skupinoví vychovatelé. Pracujeme s modelem muž a žena, dále pak využíváme komunitní systém, pracujeme s pozitivní motivací našich svěřenců.

Po skončení dvouměsíčního diagnostického pobytu jsou děti, které byly přijaty na základě soudního rozhodnutí, rozmisťovány do různých typů zařízení pro výkon ústavní péče. Některé děti neprochází vůbec diagnostickým pobytem, jsou umísťovány administrativní cestou přímo do dětských domovů (předškolní děti, některé sociální případy, tam kde z předběžných šetření nevyplývají výchovné problémy a pod. (některé podrobnější informace viz Problematika změny legislativy pro zařízení ústavní a ochranné výchovy).

Dětem, které absolvovaly tzv. "dobrovolný" pobyt a vrací se zpět do rodiny, a také jejich zákonným zástupcům je umožněna následná péče převážně ambulantního charakteru (stabilizace nastavených vzorců chování a jednání, vztahy a způsob komunikace v rodině, škole i ve vrstevnických skupinách).

Pro děti nabízíme řadu možností a modelů jak smysluplně trávit volný čas.

Práce v keramické dílně, cyklistika, kopaná, plavání, florbal, stolní tenis, posilování, zpívání s kytarou, práce na počítačích, malování na sklo, ruční práce, vaření, kosmetika, dílenské práce, výtvarné činnosti, rybářské a akvaristické činnosti...a celá řada dalších aktivit. Zúčastňujeme se také řady soutěží a akcí, které vyhlašují různé městské nebo regionální instituce či jiná zařízení náhradní rodinné péče.

Sami pak organizujeme regionální Plaveckou štafetu, Hradeckou smeč (stolní tenis), Běh pro radost a Černobílý gól, soutěž fotbalových družstev. Jsme i pořadateli regionální postupové soutěže v lehké atletice. V letech 2000 až 2005 jsme byli pořadateli postupové umělecké soutěže Nejmilejší koncert. Chodíme do kina, do divadla, na výstavy i na koncerty, navštěvujeme fotbalová a hokejová utkání.

Základní informace pro rodiče nebo zákonné zástupce dětí naleznete ZDE.

Informační bulletin se základními údaji a kontakty ZDE

Ohlasy a komentáře na naší práci ZDE