Volby do školské rady

výzva

Výzva pro rodiče dětí na pobytu v DDÚ a SVP Hradec Králové

Volby členů školské rady

Dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného MŠMT dne 15.3.2013 čj. 10998/2013-22 vyhlašuji volby člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Žádám Vás o podání návrhu, kdo, dle Vašeho mínění, by byl vhodný kandidát za  člena školské rady za  zákonné zástupce žáků naší školy. Popřípadě se sám/sama přihlásit do těchto voleb.

Vaše návrhy očekáváme prostřednictvím těchto webových stránek nebo přímo ve školském zařízení do 2. 10. 2018.

 

V Hradci Králové, 3. září 2018

PhDr. Pavel Janský, Ph.D., ředitel zařízení