Vánoce 2011

Letošní vánoční svátky bylo u nás opět několik dětí, které z různých důvodů nemohly trávit tento čas v rodiném kruhu.

O děti je ale plně postaráno a vychovatelé mají jedinou ambici - zpříjemnit štědrovečerní čas i ostatní dny vánoční tak, aby vzpomínka na tyto chvíle byla příjemná. Děti strojí stromeček, chystají štědrovečerní tabuli, zdobíme klubovny, posloucháme koledy a samozřejmě využijeme i pohádkových programů naší televize.

Večeře je tradiční a nadílka čeká na každého, kdo je dnes v "diagnosťáčku" u stromečku. A tak, i když nějaká ta slzička za maminkou a za domovem určitě sklouzne, byly letošní vánoční svátky pohodové, příjemné a laskavé.

Dík za to patří vychovatelům, našim dětem a také příznivcům z Centra nových sportů, které svojí sbírkou přispěli na dárky pro naše děti.