táborový pobyt

Lázně Bělohrad 2013

8. - 14. července 2013

                            

Tábor v Bělohradě trval týden a klidně by mohl být i delší! 

Hned první den nám oznámili vychovatelé,m že jsme v době starého Říma a rozdělili nás do legií. Každá legide si losovala jméno - Ursus a Tigris -, každá legie si vyrobila vlastní vlajku a vyzdobila svoje trika s odznakem meděveda nebo tygra. Také jsme dostali na krk legionářské lunely - symbol měsíce.

                    

Měli jsme za úkol bojovat mezi sebou v různých soutěžích a hrách a vítězná legie byla jmenována do sobní gardy pana Cézara, což byl pan etoped.

První bojovka bylo hledání vlajky poslepu. Zvolený vůdce legie vedl své spoluhráče se zavázanýma očima lesem a hledal ztracenou vlajku. Vyhráli Ursusové.

Pak jsme se vykoupali na koupališti v Dachovech.

           

Další den jsme si zvolili pokladníky neboli strážce pokladu každé legie. Měl hrnec a do něj jsme sbírali zlaťáky, které jsme získávali buď jako tým legie nebo jako jednotliví členové. Anebo jsme je také ztráceli, když jsme udělali nějaký průšvih nebo chybu. Hlavní problém byly zapomenuté věci nebo oblečení.

Další boj mezi legiemi byl Boj o vlajku. Lítali jsme po lese, strhávali soupeřům životy (krepáky u pasu) a hledali jejich ukrytou vlajku. Po dvou kolech byl stav 1:1, rozhodla třetí bitva, zvítězili Tigrisové.

Mezitím jsme si prohlédli také Bělohrad, podnikali výlety na kolech po okolí, chodili se koupat. A také jsme jednotlivě plnili gladiátorské zkoušky hladu, několik z nás je získalo, hodně legionářů ale hned u oběda hlásilo, že nevydrží.... A také zkoušky mlčení, to nevydržel žádný z nás. Podařilo se to až na druhý pokus jen jediné legionářce. Prostě mlčet je horší než nejíst!

   

Dalším soubojem legií byly legionářské hry. Řady různých soutěží na postřeh, sílu, vytrvalost, šikovnost i znalosti. Získávali jsme zlaťáky jednotlivě, těsně vyhráli Tigrisové, ale zase jim ubývalo za ztracené věci.

Jeli jsme se podívat na Hrubou skálu, prošli jsem náročnou trasu a to byl i jediný den, kdy trochu pršelo.

Jako legie jsme pak vybojovali bitvu v Postřehovém závodě, kdy jsem museli najít na trase co nejvíce ukrytých značek a pak si prohlédli sochařský park v Hořicích.

Čekala nás ještě zkouška odvahy. 5 z nás se k ní odvážilo, když nás vychovatelé - vlastně senátoři - v noci vzbudili a sami jsme museli projít noční trasou za strašidelných zvuků až k podpisu legionářské listiny. Hu! Ale zvládli jsme to a tak hodně z nás mělo dvě zkoušky - hladu a odvahy - a jen jedniná z nás, statečná legionářka z legie Usrsus měla všech tři - hladu, mlčení a odvahy.

                  

Poslední boj byla cesta ke Klíči osvobození. Každá legie musela v určeném prostoru najít rozstříhaný text, dát jej dohromady a pak jim Cézar vydal indicie potřebné pro další cestu za Klíčem. Museli jsme se dostat přes pomyslnou zeď vězení, pak sehnat výkupné a přepravit zraněné. Vedla dlouho legie Tigris, ale obě legie se nakonec sešli u stromu, v jehož okolí byl ukrytý klíč. Dobu trvalo než jej objevil legionář z Ursusů a tak zvítězili v této hře.

Poslední večer byl táborák, opékali jsme buřty, zpívali a litovali jsme, že nebyl delší.

   

V neděli dopoledne nás pak Cézar všechny pochválil a sečetli jsme pokladny jednotlivých legií. Jen o pár zlaťáků zvítězili Tigrisové a získali masku boha Diagnostikuse a stužky cézarské gardy.

První cena byl dort, ale všichni jsme nakonec dostali něco dobrého, každý měl diplom jako legionář a s vyznačením té nejlepší vlastnosti, kterou prokázal.

Byl to krásný tábor a budeme na něj dlouho vzpomínat. I na borůvky, co jsme je při všech těch bojovkách zobali po lesích.

             

                                                                       v Hradci Králové 17. července 2013  Sepsaly Sabina Sch. a Kristína M.

Ohlasy:

"Na táboře se mi líbily bojová hra, kdiš jsme trhali jeden druhému fáborky" Jiří.K.

"Líbil se mi ten program co tam byl a všechno ty bojovky a že jsme měli víc prostoru a že tam byli prima lidi" Tomáš S.

"Nelíbilo se mi, že jsme se málo vyspaly" Lucka. V.

"Nejvíc se mi líbila stezka odvahy, hry, koupaliště a opékání" Anička T.

"Měl by se zrušit poledňák!" Tomáš K.

"Moc se mi líbila bojová hra o vlajky. líbil se mi táborák. A koupaliště." Tomáš T.