Lázně Bělohrad 2015

táborový pobyt

1. den - 6. 7 v pondělí

Dne 6. července jsme odjeli na táborový pobyt do lázní Bělohrad. Den jsme začali vybalováním a hned potom jsme jeli na koupaliště, protože bylo tropické vedro! Na koupališti to bylo super. Voda byla příjemně studená. Mohli jsme si zde i něco koupit. 

Když jsme přijeli zpět, tak jsme se seznámili s táborovou hrou. Byli jsme rozděleni na dvě římské legie - Ursus a Tigris a stali se z nás legionáři, z dospělých byli senátoři a pan Marek se stal Cézarem. Budeme bojovat o nejlepší legii. A zároveň můžeme plnit tři legionářské zkoušky – hladu, mlčení a možná i odvahy.

2. den - 7. 7 úterý

Dnes si každá legie vyráběla vlajku a zdobila znakem legie i vlastní trika.

Po obědě jsme se pak poprvé utkali jako legionáři. Cílem hry bylo získat svojí vlajku, která byla ukrytá v lese a to tak, že všichni měli zavázané oči až na prvního legionáře – vůdce, který vedl svoji legii k vlajce….bylo to docela maso, poslepu, mezi stromy, jen podle pokynů velitele legie. 

A ještě následovalo koupání.

  

3. den - 8. 7 středa

Dnešní boj mezi legii spočíval v tom, že jsme druhé legii měli ukořistit vlajku podle daných pravidel. Každý měl na provázku přidělaný ocásek „Život“ z krepáku. Obě legie pak musely taktizovat a v honičce mezi stromy utrhnout soupeři život a nakonec ukořistit vlajku soupeře.

Hra nás pobavila a rozveselila, čtyřikrát jsme ji opakovali.

Pak jsme šli stezkou plnou vyřezaných zvířat, obličejů a bůhví ještě čeho až do Hořic, tam jsme trhali třešně.

Několik legionářů již splnilo zkoušku hladu, řada to ovšem nedokázala. Zkoušku mlčení se nějak nedaří plnit, moc nám ty pusy povídají.

 

4. den - 9. 7 čtvrtek

Dopoledne proběhly gladiátorské zkoušky. Každý absolvoval řadu různých soutěží, např. házení šipek, stolní hokej, vějířový běh, krabí chůze, hod polenem, skok z místy, trefit bránu apod. Z kluků byl nejlepší Marek a z holek Klára.

 

Odpoledne jsme hledali Césarův poklad. Prošli jsme cestou, kde jsme museli prokázat své znalosti z historie Říma, malovali jsme komiks o Romulovi a Removi, skládali jsme pokřik pro svoji legii. A nakonec jsme opravdu dolovali ze země skutečný poklad – hromadu peněz. Všechny ty peníze ale byly z čokolády!

   

5. den - 10. 7 pátek

V pátek jsme šli na Hrubou Skálu, kde jsme si prohlédli několik vyhlídek. I když nás už bolely nohy, nemohli jsme si nechat ujít skálu Čertovu ruku. 

Konečně jeden legionář získal zkoušku mlčení. První a asi také jediný….

 

6. den - 11.7 sobota 

Závěrečná legionářská hra byla opět v lese. Každá legie musela najít asi 30 lístečků, z nich složit text a potom mohla dostat nápovědu pro další cestu. Na té jsme museli překonat řadu překážek, plnit různé úkoly a na konci najít pro Césara klíč, ukrytý v koruně stromu.

Navečer jsme pak vytvořili táborový oheň. Všichni jsme seděli v kruhu a zpívali známé táborové písně. A samozřejmě se opékali buřty.

Ale to ještě nebyl konec. O půlnoci jsme byli senátory vzbuzeni a prošli jsme strašidelnou stezkou odvahy. To tedy bylo ječení a strachu! Ale zvládli jsme to!

  

7. den - 12. 7 neděle

Dopoledne proběhlo vyhodnocení celého tábora, kdo se umístil první v pořádku, v sebehodnocení, každý legionář obdržel diplom s vyhodnocením své nejcharakterističtější pozitivní vlastnosti  - nejusměvavější, nejveselejší, nejhouževnatější, nejzvídavější….a nakonec byla vyhlášena legie, která získala celkové vítězství v táborovém klání. Byla to legie Tigris!

Všechny tři legionářské zkoušky získal pouze Petr, řada legionářů má zkoušku hladu a odvahy.

A pak jsme sbalili věci a odjížděli jsme do Hradce. Celý tábor byl super. Všichni jsme si to užili a klidně bychom jeli znovu. 

zapsala Nikola a Veronika