Setkání s pracovníky OSPOD

spádových oblastí diagnostického ústavu Hradec Králové

Dne 15. října 2010 se u nás uskutečnilo pracovní setkání s pracovníky OSPODů , které patří do spádové oblasti našeho zařízení. Jde o kraj Královéhradecký, Pardubický a částečně i Liberecký. Smyslem setkání byla informace o transformačních změnách, které naše zařízení realizuje v rámci pilotního projektu a které by měly přinést lepší standard poskytované péče a v konečném důsledku i snížení počtu dětí umisťovaných do ústavní péče.

Setkání se neslo v pracovním duchu a doufáme, že přineslo upřesnění koordinačních kompetencí, vzájemné komunikace a také vyjasnění některých stanovisek. Jsme rádi, že část pracovníků OSPODů využila i prostoru ke konkrétní diskuzi.

Ze setkání vyplynuly také některé úkoly, které bychom měli v rámci jednotné administrativy realizovat (osobní list, informační dopis rodičům).

setkani OSPOD