Setkání

výchovných poradců a metodiků školní prevence

10. listopadu 2011

Ředitelství Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové připravilo společné setkání výchovných poradců a školních metodiků prevence základních a středních škol regionu Hradec Králové s cílem navázat aktivní spolupráci mezi hradeckými školami a Dětským diagnostickým ústavem. 

Tohoto setkání se zúčastnilo na 30 výchovných poradců a školních metodiků prevence, kterým informace předávali:  

  • PhDr. Kristýna Konárová – metodik prevence rizikového chování při Pedagogicko – psychologické poradně Královéhradeckého kraje (pracoviště Hradec Králové).
  • Mgr. Zdena Burdová, Dis. - koordinátorka Preventivních programů Spirála a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK - Klub pro mládež PROSTOR PRO, o. s.
  • Mgr. Dagmar Anschlagová – krajská školská koordinátorka primární prevence, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  • Mgr. Světluše Kotrčová – vedoucí oddělení sociálně právní ochrany děti, Magistrát města Hradec Králové
  • PaedDr. Arnošt Vítek – referent pro školy a školská zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství
  • npor. Libor Nálevka – komisař SKPV, územní odbor PČR, Hradec Králové
  • PhDr. Pavel Janský, PhD - ředitel Dětského diagnostického ústavu, Hradec Králové

Obsahem jednání byli informace o doporučené metodice týkající se prevence, dotačním řízení, preventivních programech a v neposlední řadě i informace o nabídce služeb Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové

Podrobný zápis o průběhu vlastního jednání naleznete ZDE