Radostná událost

na naší farmě

Nový rok 2014 jsme u nás začali velmi nadějně. Naše mini farma má první vlastní přírůstek.

12. ledna se naší koze Líze po poměrně dlouhém prenatálním čase narodila malá kůzlátka. Jsou to dvojčata, zatím ještě beze jména. Ta musíme vymyslet, odhlasovat, nechat schválit matkou Lízou a pak je slavnostně pokřtít.

Novorozenci se mají čile k světu, druhý den už kůzlata poskakovala ve výběhu a pletla se všem pod nohy. Nutno říci, že je Líza dokonale chrání, ostatní členy rodiny odhání a je na ně nepříjemná, kůzlátkům ale dovolí všechno.

Nejvíce trpí poník Rozárka, protože už není hlavním středem pozornosti a tak Rozárce musí naše paní psychožky (a někdy i pan ředitel) vysvětlit, že to takto v životě prostě chodí!