Dětská minifarma

projekt

jsme školské zařízení, které nabízí a poskytuje prostřednictvím ambulantních, celodenních a pobytových služeb komplexní odbornou speciálně pedagogickou, psychologickou a terapeutickou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v Královehradeckém a Pardubickém kraji.

Tyto děti se k nám dostávají buď na základě rozhodnutí soudu, nebo jsou přijaty po vzájemné dohodě s jejich zákonnými zástupci. 

Rádi bychom současné nabízené služby chtěli ještě doplnit a rozšířit o terapeuticko-léčebné a výchovně-vzdělávací programy, využívající přirozených i řízených kontaktů se zvířaty a jejich pozitivního působení na podporu úpravy psychických problémů dětí a jejich často narušených vztahů.  

Pro tento účel máme záměr v letošním roce realizovat projekt „Dětská minifarma“, která by prostřednictvím kontaktních aktivit s vhodně vybranými hospodářskými zvířaty nabídla potřebným dětem příslušný typ terapeutického a reedukačního programu.

Tento projekt řešíme z velké části svépomocí, přesto jsou hlavně vstupní náklady na vybudování a materiálně technické zajištění relativně vysoké a přesahujíe naše současné rozpočtové možnosti pro daný kalendářní rok.

Pokud Vás tento projekt zaujal a považujete jej za prospěšný, podívejte se na podrobnější informace o projektu:

  • informace o možné sponzorské pomoci ZDE (formát *.pdf)
  • vlastní prezentace projektu ZDE (formát *.ppt - PowerPoint 2003)

 

Za případnou pomoc a podporu děkujeme

 

Za kolektiv pracovníků 

Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče Hradec Králové

PhDr. Pavel Janský, Ph.D.