Pracovní setkání

Dne 6.2.2012 se v prostorách Dětského diagnostického ústavu, Říčařova 277 Hradec Králové uskutečnilo pracovní setkání se zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jednání se účastnila i poslankyně PS ČR paní Ing. Hana Orgoníková a zástupci obou krajských úřadů.

Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce v péči o ohrožené děti našeho regionu. Účastníci byli seznámeni s aktuálními změnami v naší organizaci, se službami, které poskytujeme i s koncepčními záměry v kontextu transformačních změn.

Součástí setkání bylo i zhodnocení výsledků pilotního projektu a diskuze o prioritách pro budoucí období.  

Zájemcům z řad účastníků byla v závěru umožněna prohlídka diagnostického ústavu včetně Oddělení dlouhodobé péče.

porada pracovníků OSPOD a DDÚ HK   

Zápis z jednání je možné stáhnout ve formátu *.pdf ZDE