Naše poděkování

patří

panu Robertu Shellongovi z Centra nových sportů, který organizoval již druhou finanční sbírku ve prospěch našich dětí a Mgr. Andree Marečkové a Mgr. Michaele Mládkové, které celou záležitost zprostředkovaly.

Vybraná částka 3000, - Kč byla použita na nákup vánočních dárků a her pro děti, které trávily Štědrý den i následující svátky vánoční v diagnostickém ústavu.

Děkujeme a přejeme Centru nových sportů hodně zájemců a příznivců!

podívejte se na  Centrum nových sportů Hradec Králové

sponzorská nadílka  sponzorská nadílka