Květen 2013

Sluníčka je stále málo...

... a tak se snažíme využít každé suché chvíle, kdy můžeme jít ven a zasportovat si, vyrazit na výlet nebo i do lesa.

Podívali jsme se do Babiččina údolí, na Stříbrném rybníku jsme si zasportovali na Dětské akci, pomohli jsme dokonce postavit myslivcům posed a věnovali jsme se hodně zvířatům. Navštívili jsme malé soukromé ZOO a v lese jsme objevili a zachránili mládě puštíka obecného.

A také proběhly soutěže, které pořádáme - Atletické přebory a turnaj v kopané Černobílý gól.

Ale už se těšíme na slunce, vodu a koupání. Snad se letos už konečně pořádně zahřejeme!