Kauza

"broumovských dětí"

V počátečních dubnových dnech letošního roku se celostátní i jiná média zmocnila tzv. Kauzy dětí z Broumovska.

V podstatě smutný případ sourozenců, jejichž rodiče nebyli schopni racionálně vyřešit své porozvodové problémy a proto soud pravomocně rozhodl o umístění dětí v našem zařízení, se v podání médiií a potažmo i dalších osob a institucí stal prostředkem pro jejich zviditelnění a to i za cenu lživých, zavádějících či účelově předkládaných argumentů o našem zařízení.

Nechce se nám vyvracet každou nepravdu, nejsme přece odsouzení k nějaké obraně. Kdo nás zná, kdo nás navštívil, kdo s námi spolupracoval a spolupracuje tak ví, že profesionalita, odbornost, dodržování zákonných ustanovení a hlavně starost, péče a pomoc dětem, které jsou v naší péči, jsou naší zásadní prioritou.

To je konečně i potvrzováno také výsledky pravidelných čtvrtletních kontrol státního zástupce, návštěvami České školní inspekce a v současné době i jednáním se zástupci Úřadu veřejného ochránce práv.

A samozřejmě i odezvou a reakcemi dětí, které tu u nás jsou a sami dokážou nejlépe posoudit, jestli jim skutečně chceme pomáhat a jestli to také děláme.

A jaká je nejčastější odpověď dětí na naší tradiční otázku, kterou pokládá dětská komunita každému při loučení: 

"Jak na nás budeš vzpomínat?"  - "V TOM NEJLEPŠÍM!"

____________________________________________________________________

K dispozici dáváme reakci ředitele diagnostického ústavu na současnou kampaň:

Když emoce vítězí nad rozumem

Dále pak text petice zaměstnanců našeho zařízení ke zkreslujícím a nepravdivým informacím:

Petice proti šíření nepravdivých informací o školském zařízení

Vyjádřit se pro podporu petice je možné na

http://www.petice24.com/signatures/petice_proti_ieni_nepravdivych_informaci_o_kolskem_zaizeni/

Text otevřeného dopisu, který zaslali rodiče jednoho z dětí

Text dopisu čtenáře, který reaguje na článek Když emoce vítězí nad rozumem